motive

Vitajte na stránkach obce Červený Kláštor

Infocentrum PIENAPu
25. 7. 2014

Infocentrum PIENAPu

OPEN viacZber elektroodpadu
22. 7. 2014

Zber elektroodpadu

..., ktorý sa uskutoční dňa 1.8. 2014 (piatok) v čase o 10:00 hod.
viac


CLAUSTRUM RUBRUM
16. 7. 2014

CLAUSTRUM RUBRUM


Pozvánka
14. 7. 2014

Pozvánka


Pozvánka
11. 7. 2014

Pozvánka

na festival oživenej histórie CLAUSTRUM RUBRUM viac


Oznam Slovenskej pošty
9. 7. 2014

Oznam Slovenskej pošty

...o odpočte plynomerov pre SPP, a.s. viac
Obecné noviny č.10 (1/2014)

Obecné noviny č.10 (1/2014)

Úradná tabuľa

9. 7. 2014

Verejná vyhláška

Oznámenie o strategickom dokumente ,,Aktualizácia Plánu rozvoja verejných vodovodov a... viac

16. 8. 2013

Výzva na uzatvorenie nájomnej zmluvy

na hrobové miesto na cintoríne v obci Červený Kláštor viac24. 10. 2011

Rozhodnutie Štátnej kúpeľnej komisie MZ SR číslo: 00537-065/2011/ŠKK

..určenie ochr. pásiem I. a II. st pre prírodný liečivý zdroj - vrt ČKB-2A v obci Červený... viac


21. 6. 2011

I N F O R M Á C I A KÚ ŽP

o vypracovaní Správy o hodnotení strategického dokumentu
Program hospodárskeho a sociálneho... viac